Kontaktpersoner akademier och institutioner

Från och med 1 juli 2018 ingår de tidigare institutionerna i tre nya akademier. Här hittar du kontaktuppgifter till akademier och institutioner.

Akademin för folkmusik, jazz och musik‑ och medieproduktion

Befattning
Namn och länk till kontaktuppgifter
AkademichefBo Westman
Stf akademichefOla Bengtsson
Konstnärliga/vetenskapliga företrädare

Olof Misgeld, Folkmusik

Joakim Milder, Jazz

Jan-Olof Gullö, Musik- och medieproduktion

Studierektorer

Folkmusik:
Leif Ottosson
Anna Wikénius


Jazz:
Ola Bengtsson
Stefan Grahn  


Musik- och medieproduktion:

Eleonor Gislason Ferrari

Peter Schyborger


Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Befattning

Namn och länk till kontaktuppgifter

Akademichef

Per-Henrik Holgersson

Stf akademichef

Ronny Lindeborg

Konstnärlig/vetenskaplig företrädare

Annika Falthin

Studierektorer

Lena Lidström
Björg Ollén
Ann-Britt Werner

Verksamma vid Akademin för musik, pedagogik och samhälle

Akademin för klassisk musik, komposition, dirigering och musikteori

Befattning

Namn och länk till kontaktuppgifter

Akademichef

Anna Maria Koziomtzis

Stf akademichef

Anders Sjögrenlänk till annan webbplats

Konstnärliga/vetenskapliga företrädare

Erik Lanninger, Klassisk musik
Karin Rehnqvist, Komposition, dirigering och musikteori

Studierektorer

Klassisk musik:
Karin Hjertzell, Klassiska kandidatprogrammet (inklusive Edsberg)
Johan Fröst, Klassiska masterprogrammet (Inklusive Edsberg)

Gabriella Sjöström, Kandidat- och Masterprogrammen i kyrkomusik
Ann Wallström, Kandidatprogrammet i Tidig musik


Komposition, dirigering och musikteori:
Anders Sjögren, dirigering och musikteori

Peter Danemo, komposition

Verksamma vid Institutionen för klassisk musik

Verksamma vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori