Kort om KMH

Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm är Sveriges enda fristående musikhögskola. Verksamheten grundades 1771 av kung Gustaf III som Kungl. Musikaliska Akademiens undervisningsverk och räknas som den näst äldsta musikhögskolan i världen.

Vid KMH studerar cirka 900 studenter om året inom bland annat folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, komposition, musik- och medieproduktion samt vid olika lärarutbildningar med inriktning musik.

KMH har dessutom ett särskilt uppdrag att ge utbildningar i orkesterdirigering, elektroakustisk komposition och pianostämning.

KMH har också utbildning i musikterapi och bedriver forskning inom både det vetenskapliga och konstnärliga området inom musik.

Relaterad kontakt