Fiolundervisning

Bli övningselev

Övningsundervisning är när studenter övar på att undervisa. Till det behövs elever som vill lära sig att spela ett instrument eller lära sig om ett ämnesområde inom musik. Vi behöver övningselever i alla åldrar, med och utan förkunskaper.

Övningsundervisningen är en del av våra lärarstudenternas utbildning. Under momentet har varje student en ansvarig metodiklärare på KMH som handledare. Undervisningen kan ske i grupp eller individuellt, beroende på lärarstudentens behov.

Anmälan till ensemble vårterminen 2022 är öppen

Nu kan du anmäla dig till övningsundervisning i ensemble som kommer hållas under vårterminen 2022.

Mer om anmälan till ensemble

Anmälan inför höstens undervisning är stängd
Anmälan inför höstterminen är stängd. Du som har anmält dig får besked senast den 30 september oavsett om du fått en plats eller inte.

Utbud

Våra lärarstudenters val av instrument och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år. Följande urval är tillgängligt för läsåret 2021/2022:

 • Sång
 • Akustisk gitarr
 • Blockflöjt
 • Elgitarr
 • Elbas, kontrabas
 • Piano
 • Orgel
 • Trumset
 • Violin, cello
 • Musikteori
 • Musikproduktion, medieproduktion
 • Rytmik
 • Ensemblespel
 • Klarinett
 • Saxofon

Mer om varje instrument/kurs

Så funkar intresseanmälan och antagning

När intresseanmälan är öppen, vanligen från juni till augusti, finns ett anmälningsformulär per instrument eller kurs att nå från sidan Utbud för övningselever.

Det är inte säkert att all undervisning i alla instrument och alla kurser faktiskt blir av. Våra studenters val av instrument och behov styr vilken övningsundervisning som sker från år till år.

Du gör en intresseanmälan per kurs eller instrument. Om du blir antagen på flera av dina alternativ kan du antingen tacka nej till något, eller tacka ja till alla. Du kan alltså få möjlighet att till exempel gå både en kurs i musikteori och få individuell undervisning i ett instrument.

Intresseanmälan är inte bindande.

Antagning av övningselever

Du blir antagen för en termin i taget. Vi tar in barn, ungdomar och vuxna. Bland de som anmält sitt intresse gör vi ett urval. Målet är att skapa bästa möjliga undervisningssituation för de studenter som är lärare i övningsundervisningen.

Besked senast 1 oktober

Antagningen görs i början av höstterminen. Du blir kontaktad av ansvarig lärare eller student under hösten om du är aktuell för övningsundervisning. Senast 1 oktober får du besked om du blivit antagen eller ej. Om du inte blir antagen till höstterminen finns din intresseanmälan kvar till vårterminen.

Håll utkik på Facebook!

Ibland söker vi övningselever även under pågående termin och till vårterminen. Håll utkik på vår Facebook-sida Länk till annan webbplats. – dessa annonseras bara där!

Lektioner och läsår

Undervisningen startar oftast i oktober, men ibland dröjer det till november. Undervisningen pågår sedan resten av terminen. Ibland gör studenten, handledaren och övningseleven andra överenskommelser om undervisningens omfattning.

30-60 min/vecka, 10 tillfällen per termin

Undervisningen omfattar vanligtvis 30-60 minuter i veckan, 10 tillfällen per termin.

Tidpunkt för lektioner bestämmer den undervisande student tillsammans med övningseleven.

Avgifter

KMH skickar ut inbetalningskort till alla som antagits.

Individuell undervisning:
500 kr/termin.

Undervisning i grupp:
250 kr/termin.

Du betalar en avgift per instrument och/eller kurs.

Hyra instrument

Många instrument går att hyra på KMH.

Instrumenthyra:
200 kr/termin.

Villkor

Som övningselev väntar vi oss att du:

 • deltar i övningsundervisningen under avtalat tid, minst en termin.
 • deltar vid studentens handledningstillfällen och examination, ibland dagtid.
 • deltar i terminsuppspel/sång.
 • deltar vid undervisningsprov i samband med antagning till lärarutbildningarna.
 • vid förhinder lämnar återbud i så god tid som möjligt.
 • deltar i ensemble/orkesterspel, gäller främst stråkinstrument.
 • köper de noter som behövs. KMH lånar ut orkesternoter, borttappade noter betalas av övningseleven.
 • har möjlighet att spela på ett fullgott och väljusterat instrument.
 • meddelar eventuell adressändring till: ovningsundervisning@kmh.se

Rätt att säga upp övningselev

Kungl. Musikhögskolan förbehåller sig rätten att säga upp övningselever om samverkan inte är tillfredställande eller ovanstående förutsättningar inte uppfylls.

Relaterad kontakt