Musikalisk analys, fördjupning

I kursen får du utveckla din förmåga att analysera musik inom västerländsk konstmusik (”klassisk” och nutida musik).

Kursen kommer ges under 12 veckor vt 2022.

Musikalisk analys handlar om att undersöka ett musikstycke med avseende på rytm, melodik, harmonik och klang. Genom att visa på viktiga egenskaper och samband ges en större förståelse för musiken, vilket i sin tur ger värdefulla verktyg för instudering, gestaltning eller eget komponerande.

Behörighet och urval

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå krävs särskild behörighet enligt följande: Konstnärlig kandidatexamen i musik 180 hp eller ämneslärarexamen i musik.

Platserna fördelas med en tredjedel på grundval av betyg, en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet och en tredjedel på grundval av antal högskolepoäng i musik.

Kursens innehåll

Kursen ges i form av seminarier och enskild handledning på distans och behandlar olika metoder för musikalisk analys som formanalys, schenkeranalys, paradigmatisk analys och jämförande analys.

Studenterna får sen göra en egen analys av ett verk som man väljer själv.

 • Typ av utbildning:

  Fristående kurs, avancerad nivå

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Deltid

 • Högskolepoäng, hp:

  5

 • Anmälningsperiod:

  -

 • Anmälningskod:

  -

Relaterad kontakt