Rytmik och instrument 2

Kursen vänder sig till instrumentallärare, och är en fortsättning på kursen Rytmik och instrument 1.

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomgången kurs Rytmik och instrument 1.

Kursens innehåll

För att självständigt kunna planera och genomföra din egen undervisning med rytmikmetodiska inslag i barngrupper och motivera valet av övningar och repertoar innehåller kursen följande delar:

  • färdighetsträning i metrik
  • rytmik och rörelsegestaltning
  • solfège med notläsning
  • rörelseteknik med ergonomi
  • motorisk utveckling i relation till att spela ett instrument
  • rytmikmetodik/didaktik
  • undervisningsprojekt

Undervisningsform

Undervisningen bedrivs i grupp, men uppgifter och redovisningar kan genomföras både individuellt och i grupp. Kursen förutsätter ditt deltagande vid lektioner, seminarier samt undervisningsprojekt. Innehållet examineras genom:

  • fullgjorda uppgifter inom ramen för undervisningen
  • videoinspelning och reflektion kring undervisningsprojekt
  • skriftlig reflekterande text

Kursdatum

3-4 feb
17-18 feb
24-25 mars
5-6 maj

Fredagar kl 16.00 – 20.00
Lördagar kl 10.00 – 16.00

Relaterad kontakt