Dirigering – orkester

Landets enda kandidatprogram i dirigering med inriktning orkester finns på KMH. Utbildningen erbjuder såväl praktiskt arbete med ensembler och orkestrar samt gedigna kunskaper i satslära, formlära och instrumentation. Därtill får du kunskaper i en rad olika aspekter av dirigentarbetet såsom orkesterns historia, repertoar, interpretation och dirigering av opera och amatörorkester.

I KMH:s utbildning i orkesterdirigering får du undervisning av de främsta dirigenterna i Sverige idag. De har mångårig erfarenhet av dirigent- och pedagoguppdrag runtom i världen och erbjuder dig en unik möjlighet att fördjupa dig i dirigentens mångsidiga roll.

Du kan välja mellan två kandidatprogram i dirigering: kör eller orkester. Väljer du orkesterdirigering kan du komma att läsa några kurser tillsammans med studenter inom kördirigering.

Terminsöversikt

År 1

Termin 1:

Orkester­dirigering 1a
Satslära 1
Formlära 1
Digitala verktyg för musiker

Termin 2:

Orkester­dirigering 1b
Instrumentation 1
Musikhistoria
Valbar kurs

År 2

Termin 3:

Orkester­dirigering 2a
Formlära 2
Entreprenörskap i musik
Valbar kurs

Termin 4:

Orkester­dirigering 2b
Arrangering 1
Valbar kurs
Valbar kurs

År 3

Termin 5:

Orkester­dirigering 3a
Självständigt arbete
Valbar kurs
Valbar kurs

Termin 6:

Orkesterdirigering 3b
Gehör och partiturspel
Självständigt arbete

Behörighet

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs särskild behörighet i form av godkända antagningsprov LS 15.0, LS 15.1b, LS 15.2, LS 15.3 och LS 15.4b. Urval sker på grundval av resultaten på LS 15.2, LS 15.3 och LS 15.4b. För information om provens innehåll, se provbeskrivning för programmet.

Om utbildningen

Under den treåriga kandidatutbildningen i orkesterdirigering får du regelbundet arbeta med instrumentala ensembler. Programmet erbjuder en kombination av koncentrerad podietid, handledning och många möjligheter att dirigera vid konserter. Inför din podietid framför ensemblen, förbereder du samma repertoar med en eller två pianister, allt under lärarens handledning. Vid enskilda lektioner studerar du de tekniska och kommunikativa aspekterna av dirigering och arbetar med partituranalys, instrumentkännedom, intonation samt med gehörs- och rytmikövningar.

Vi arbetar med repertoar från olika epoker och samarbetar regelbundet med våra kompositionsstudenter och deras lärare. Vid sidan av dessa studier med din huvudlärare får du under de två första läsåren även lektioner och podietid i kör om din inriktning är orkester och vice versa. Som ytterligare komplement får du undervisning i satslära, kontrapunkt, gehör, instrumentation, och partiturspel.

I alla konstnärliga kandidatprogram på KMH ingår också tre kurser i digitala verktyg, musikhistoria och entreprenörskap. Dessa kurser har en del som samläses av alla studenter och en programspecifik del som erbjuder en fördjupning inom just ditt område.

I programmet ingår även valbara kurser som bidrar till fördjupning eller breddning av din kompetens.

Det tre-åriga programmet avslutas med ett självständigt examensarbete om 15 hp där den kunskap och de färdigheter du fått med dig i utbildningen sätts på prov i ett eget konstnärligt projekt.

Undervisningsform

Undervisningen äger rum i KMH:s toppmoderna lokaler och organiseras i form av seminarier, föreläsningar, dirigentforum och gruppövningar. Därtill kommer praktik i körer såväl inom som utanför KMH. Gästande föreläsare och dirigenter kompletterar KMH:s kunniga lärarkår i form av gästföreläsningar och master classes.

Internationella och nationella samarbeten

Musiker och ensembler

Under utbildningen arbetar du regelbundet med KMH Instrumentensemble (KMH IE), som består av KMH-studenter, men även med externa orkestrar.

Internationella utbyten

Genom Erasmus, ett utbytesprogram mellan högskolor i Europa, kan du ansöka om att studera en termin eller ett läsår på annan högskola.

Efter studierna

Studierna utvecklar din artistiska och tekniska förmåga samt ger dig en god repertoarkännedom. Utbildningen vilar på konstnärlig grund och ger dig kunskap och erfarenhet av den konstnärliga processen.

Utbildningen förbereder också för konstnärlig utbildning på avancerad nivå.

 • Typ av utbildning:

  Kandidatprogram

 • Institution:

  Komposition, dirigering och musikteori

 • Studietakt:

  Heltid

 • Högskolepoäng, hp:

  180

 • Anmälningsperiod:

  1 dec – 17 jan

 • Anmälningskod:

  KMH–13000

Relaterad kontakt