Lokal antagningsomgång

KMH:s lokala antagningsomgång omfattar utbildningsprogram för musiker, dirigering och komposition samt ett antal fristående kurser. Antagningsomgången är gemensam med musikerutbildningarna på övriga musikhögskolor i Sverige.

Antagningsomgången pågår från början av december till mitten av april. Omgången omfattar antagning till

 • utbildningsprogram musiker, sångare
 • utbildningsprogram dirigering
 • utbildningsprogram komposition
 • pedagogiska påbyggnadsprogram
 • fristående kurser med antagningsprov
 • pianostämmarutbildning.

Antagningsprov för ämneslärare

Även ämneslärarutbildningen i musik med fördjupning musik omfattas av egna lokala antagningsprov. Information och beskrivning för hur proven är utformade finns under sidan Antagningsprov ämneslärare.

Antagningsprov ämneslärare

Antagningsomgången steg för steg

Datumen varierar från år till år, och de som anges nedan gäller för antagning till läsåret 2021/2022.

1 december-17 januari

Anmälan öppen

Första steget när du valt vilken utbildning du vill gå, är anmälan. Anmälan öppnar i början av december och stängs i mitten av januari. Anmälan hanteras och hållet via antagning.se.

25 januari

Arbetsprov, presentation/CV och repertoarlista

Vi begär arbetsprov, i vissa fall även en videoaudition, presentation/CV och en repertoarlista, till utbildningar inom: 

 • Komposition
 • Dirigering
 • Musik- och medieproduktion
 • Program för musiker (instrument/sånt)

Komposition och dirigering

Beskrivning av vad arbetsprovet ska innehålla finns på utbildningens sida.

Ladda upp arbetsprover med mera via den länk du får via e-post strax efter sista anmälningsdagen 17 januari. Arbetsprover ska vara uppladdade senast den 25 januari.

Musik- och medieproduktion

För kandidatprogrammet i musik- och medieproduktion och masterprogrammet i musikproduktion lämnar du in dina arbetsprover digitalt senast den 25 januari. Du laddar upp dem via KMH:s tjänst för digitala antagningsprov och övningsprov Länk till annan webbplats..

En kopia per sökt program

Om du vill använda samma arbetsprov för ansökan till flera utbildningsprogram, måste du skicka in en kopia per sökt program.

25 januari

Kompletterande handlingar

De kompletterande handlingarna styrker att du uppfyller krav på behörighet. De kan även visa att du är berättigad till undantag från behörighetskraven.

Via antagning.se

Handlingarna är en del av din anmälan och lämnas in via antagning.se. Sista inlämningsdag är 25 januari, så du har alltså möjlighet att komplettera din anmälan cirka en vecka efter sista anmälningsdag.

Du ska inte skicka kompletterande handlingar till KMH.

25 januari

Anmälningsavgift (utländska sökande)

Gäller endast de utländska studenter som är skyldiga att betala anmälnings- och studieavgift.

Sista inbetalningsdag är 25 januari.

Om anmälnings- och studieavgifter

15 januari- 11 april

Behörighetskontroll, antagningsprov

Det här är den del av antagningsomgången som pågår längst, från mitten av januari till mitten av april. Under denna tid händer följande:

 • Kontroll av grundläggande behörighet
 • Kontroll av viss särskild behörighet, till exempel genomförd förutbildning eller tidigare examen.
 • Utvärdering av arbetsprover för de utbildningar där vi begär sådana.
 • Kallelser till antagningsprov skickas ut, minst 3 veckor innan prov. Kallelsen beskriver vilka prov du ska göra. Proven äger rum vecka 11.
 • Antagningsprov genomförs vecka 11, för kontroll av särskild behörighet. Dessa omfattar gemensamt musikteoriprov, som också kallas MT-prov, samt lokala provspelningar och musikteoriprov.

15 januari- 11 april

Meritering och sammanvägd utvärdering

Sker parallellt med behörighetskontrollen. Omfattar utvärdering av antagningsprover och andra meriter för eventuella specifika krav.

12 april

Urval

12 april ska KMH ha beslutat vilka av de sökande som blir antagna. Urvalsprocessen går i viss mån omlott med behörighetskontrollen.

13 april

Antagningsbesked via antagning.se

13 april går besked om antagning ut till alla som sökt. Beskedet distribueras och hanteras helt via antagning.se.